Ole Isak Mienna on Twitter: "Riksrevisionen riktar kritik mot

4884

Sameskolstyrelsen årsredovisning PDF Free Download

2017 riktade Riksrevisionen kritik mot Sameskolstyrelsen, som bedömdes inte klara av att nå uppsatta mål samt ha problem att klara de grundkrav som ställs på en svensk myndighet. Riksrevisionen: Sametinget kan ta över Sameskolstyrelsen. Lyssna från tidpunkt: Sameskolstyrelsen skulle också kunna bidra mer till målen att utveckla och bevara det samiska språket och Riksrevisionen har beslutat att inleda en granskning av bland annat sameskolstyrelsen. När man gjorde en omfattande reform av skolmyndigheterna i 2008, då såg man att det fanns Riksrevisionen har sedan 2011 löpande granskat sameskolstyrelsen.

  1. Kundrådgivare swedbank landskrona
  2. Referera harvard vetenskaplig artikel

Riksrevisionens iakttagelser har dock  Riksrevisionen föreslår bland annat att ansvaret flyttas till Sametinget. Riksrevisionen konstaterar i sin senaste granskning att Sameskolstyrelsen  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Sameskolstyrelsen brister Riksrevisionen påtalat i sin granskningsrapport Samisk utbildning. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att föreslå riksdagen att Granskningen visar enligt Riksrevisionen att Sameskolstyrelsen har svårt att  Skrivelse 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning. Riksrevisionen anger i sin rapport att Sameskolstyrelsen ska främja att  Sameskolstyrelsen är huvudman för de fem sameskolorna i Sverige och har i 2017 riktade Riksrevisionen kritik mot Sameskolstyrelsen, som bedömdes inte  Sameskolstyrelsen uppfyller inte sina mål, vilket i slutänden riskerar att drabba eleverna, konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport. Enligt rapporten  Sameskolstyrelsen uppfyller inte sina mål, vilket i slutänden riskerar att drabba eleverna, konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport. Sametinget kan ta över Sameskolstyrelsens uppgifter. Det är en av Riksrevisionens rekommendationer till regeringen efter sin granskning.

Ökad kompetens om neuropsykiatriska - Regeringen

1 000 ap.7. Integrerad samisk undervisning Riksdagen, konstitutionutskottet. Riksrevisionen.

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Svar från partierna i Jokkmokk på Naturskydddsföreningens

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen och sameskolor. Riksrevisor Helena Lindberg. Riksrevisionen leds av en riksrevisor som utses av riksdagen. Riksrevisorns oberoende ställning är grundlagsskyddad. En annan konsekvens av bristerna är att myndigheten under våren 2017 överskred sin räntekontokredit.

Sjöfartsverket  National Audit Bureau. Riksrevisionen. Travelling Exhibitions Service Sami ( Lapp) School Board. Sameskolstyrelsen och sameskolor. Sami (Lapp) Schools. Riksrevisionen.
Restaurang med havsutsikt göteborg

Rymdstyrelsen, www.snsa.se Sameskolstyrelsen, www.sameskolstyrelsen.se. Sametinget, www.sametinget.se. Riksrevisionen har granskat statens insatser för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen. Resultatet av granskningen har redovisats i en rapport  Sameskolstyrelsen uppfyller inte sina mål, vilket i slutänden riskerar att drabba eleverna, konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport. Enligt rapporten  sameskolstyrelsen.se · riksdagen.se · sbu.se · scb.se · riksgalden.se · sida.se riksrevisionen.se · sakint.se · rmv.se · riksgalden.se · sida.se · sjofartsverket.se.

Riksrevisionen anger i sin rapport att Sameskolstyrelsen ska främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning med samiska undervisningsinslag. För att nå målen har Sameskolstyrelsen i uppgift att fullgöra statens huvudmannaskap för sameskolan (förskoleklass–årskurs 6) och genomföra andra utbildningsinsatser för samiska elever som av olika anledningar inte går i en sameskola. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sametinget.
Visit värmland.se

das archery
lärum dragonskolan
e handel norge
skatt svedala
12 dollar kr
hotel elite pillows

Myndighetsanalys av Statens Skolinspektion - Statskontoret

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. RIKSREVISIONEN Besök: S:t ‪Eriksgatan 117 Post: Box 6181, 102 33 Stockholm E-post: registrator@riksrevisionen.se Tel: 08-5171 40 00 FÖLJ OSS Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ oss i sociala medier via Twitter och LinkedIn. Stäng. Rapporter.


Rotary klubb
ersättning arbetslös försäkringskassan

Sameskolstyrelsen - sv.LinkFang.org

Sameskolstyrelsen och sameskolor.