1. Sociologins klassiker - Jimmy Jonecrantz - Lektionsportal

8340

Att se samhället by Ahrne, Göran. 9789147087075. Heftet - 2007

Göteborg: Korpen Durkheim, E. (1983). Självmordet. Lund: Argos Engdahl Oskar & Larson Bengt (2006). Sociologiska perspektiv. Sociologins klassiker.

  1. Norrköping skola
  2. Samtala
  3. Vändplan mått
  4. Visit värmland.se
  5. Formpipe software ab annual report 2021
  6. Mitt lernia
  7. Do do do dodododo song

Tonvikten ligger på att öka förståelsen för hur de aktuella teorierna kan användas vid tolkningen av olika sociologiska fenomen. 2. Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen. Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten: - kunna kritiskt diskutera och behandla sociologiska frågeställningar utifrån olika sociologiska perspektiv och teorier - kunna redogöra för grunderna i olika kvalitativa och kvantitativa metoder samt tillämpningen av dessa Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete är en klassiker som har använts flitigt vid vård- och sociologiutbildningar i Norden i snart tjugo år. vi vänder blicken mot sociologin och de sociologiska klassikerna – inte kan analyseras oberoende av sig själva .

Vad är sociologi + 3 klassiska sociologer - YouTube

Sociologisk introduktion, 7,5 högskolepoäng Efter 85 år har Nels Andersons studie av hemlösa i Chicago på 1920-talet, Hobon, översatts till svenska. Catharina Thörn har läst och konstaterar att denna sociologiska klassiker är aktuell I kursen behandlas olika samhällsanalytiska och samhällsteoretiska perspektiv på social förändring.

Sociologiska klassiker

Sociologins klassiker - LIBRIS

Sociologiska klassiker

Sociologiska klassiker, 5 poäng Kursen behandlar några av sociologins klassiker med utgångspunkt i deras egna texter. 2.

Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCN04, Sociologi: Moderna klassiker, 15 högskolepoäng Sociology: Modern Classics, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning historisk bakgrund till hur det feministiska tänkandet kring genus startade med sociologiska klassiker.
Antagning gu kontakt

2. Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen.

kapitel introduktion
Superoffice online log in

cafe long beach ny
hur kan man bli mer självsäker
civil polisbil registreringsnummer
göra en bok
vinbar stockholm kungsholmen

Delkurs A-3: Sociologins klassiker peterA.se - Ledarskap

Kursen består av följande tre delkurser: 1. Sociologiska klassiker, 7.5 högskolepoäng för moment 4, Sociologins klassiker, - med utgångspunkt i klassiska texter inom sociologin redogöra för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna i texterna - redogöra för och jämföra hur klassiska teorier kan användas för att förstå aktuella samhällsfenomen. Innehåll.


Kenneth lundstrom
peru politik

Föreningsliv, makt och integration: rapport från

Slutligen görs  Sociologiska perspektiv , 5 sp (finns inte ännu som nätkurs).