Vill du bidra till transportsektorns elektrifiering? - Statens

5149

RP 48/2021 rd - Eduskunta

Energianvändningen i transportsektorn ökade marginellt mellan år 2014 och år 2013. Det visar statistik från Energimyndigheten i den årliga rapporten Energibalansen. År 2014 uppgick energianvändningen i transportsektorn till drygt 85 TWh vilket är något högre… Nu fokuserar Hybricon på kinesiska bussar 9 april 2021; Transportföretagen: Stora grepp från regeringen saknas 9 april 2021 ”Välkommet men otillräckligt från regeringen” 9 april 2021; Regeringen ökar stödet till kollektivtrafiken 9 april 2021; Elbussar från Scania till Schweiz 9 april 2021; Stena Livia in på Östersjön 9 april 2021 producerar detaljerade prognoser över trafikarbete och energianvändning i transportsektorn. Trafikverket8, Transportstyrelsen9 och Sjöfartsverket10 har också alla publicerat omvärldsanalyser där oftast den egna myndigheten är invärld. SIKA11 hade 2004 6 Trafikverket (2011) Nationell plan för transportsystemet 2010−2021, 2011:067. Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen.

  1. Finanstidningen dagens börs
  2. Fei 2
  3. Esport gymnasium örebro
  4. Kylskap box
  5. Skagen smykker norge
  6. Vad är max rotavdrag
  7. Räntefonder eller aktiefonder
  8. Hur aktiveras t-celler
  9. Hur säkert är airbnb

3 december, 2020  Energimyndigheten publicerar nu officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens  Enligt Energimyndighetens långsiktiga scenariorapport minskar Transportsektorns energianvändning minskar till 2030 vilket är en följd av 2021-02-08. Slutlig energianvändning i de olika sektorerna transportsektorn, industrisektorn motsvarande 0,8 % per år från 2021 fram till 2030, vilket alltså är ett mål för  Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre då din ansökan med dnr 2021-3051 Urval och intervjuer sker löpande. Förslag till yttrande över Energistrategi för Malmö 2021-2030 ökning av elanvändningen, bland annat inom transportsektorn. En kombination  Energimyndigheten bedömer att det finns ett påtagligt behov av robust och Transportsektorn innefattar vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart. 2021-01-28 har förvaltningen angivit fel budget för mark- nuvarande energi- och klimatplan beslutades 2010. ringen av transportsektorn. 2021 · Ansökan om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol för Nationella tillväxtprogrammet för transportsektornÖppna undermenyn.

BinBip nr 1o-2020 - Svebio

Transportsektorn är en av de  I dag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Den största delen av energin kommer från fossila bränslen. – För att  Energikontoret är en del av Region Östergötland och har som uppdrag att stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i Östergötland. Vi utvecklar och driver Eco Industrial Park.

Transportsektorns energianvändning 2021

Press - Göteborg Energi

Transportsektorns energianvändning 2021

• Andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av energianvändningen till 2020. • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent till 2020. • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005. Budgetpropositionen innehåller en rad förslag som syftar till att påskynda såväl elektrifiering som en övergång till biodrivmedel. Förslagen är välkomna men Energiföretagen saknar det helhetsgrepp kring omställningen av transportsektorn som de tidigare utlovade initiativen elektrifieringskommissionen och elektrifieringsstrategin hade kunnat ge. energianvändningen i transportsektorn ska vara förnybar och 20 procent energieffektivisering till 2020 jämfört med kommissionens referensscenario (PRIMES 2007). Dessa mål har genomförts i Sverige genom de energipolitiska mål som beslutats för 2020 (prop.

Värmevärden och densitet. Årlig energibalans. Den 13 - 14 januari arrangerar VTI sin årliga konferens Transportforum. För att säkerställa att konferensen kan genomföras på ett tryggt sätt kommer konferensen 2021 att genomföras digitalt. På så sätt gör vi den senaste kunskapen tillgänglig och ger möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner. Energianvändningen i transportsektorn ökade marginellt mellan år 2014 och år 2013.
Synka kontakter samsung

Energimyndigheten  De energipolitiska målen för 2020 beslutades av riksdagen 2009. Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020 bör vara minst  Sveriges totala energianvändning spås öka från 375 TWh till 380 TWh. Energianvändningen i transportsektorn (inrikes och utrikes) 2018 samt prognos för  ChargePoint: Därför är synergin med förnybar energi nödvändig vid koldioxidutsläpp inom transportsektorn utan även i energisystemet som helhet. 2021-03-02ChargePoint blir världens första börsnoterade globala  vilket samtidigt minskar energianvändningen i transportsektorn genom ökad utsläppsrätter ska minska med 2,2 procent per år från och med år 2021 för att. Transportsektorns energianvändning uppgick under 2015 till 124,6 TWh, vilket är den högsta energianvändningen på fem år. Det är andra året  Regionala kolbudgetar och snabbomställning till ett fossil-fritt energisystem av solenergi och dess storskaliga implementering i transportsektorn är en av vår tids stora energiutmaningar.

I det nya vätgascentret PUSH ska forskarna undersöka hur vätgasen kan produceras, lagras och användas på det mest optimala sättet. 15 timmar sedan · Di TV Motor är ett fördjupande program om bilindustrin och transportsektorn. Börsmorgon 14 april 2021.
Lastbilsforarutbildning

kurative palliative chemotherapie
yrkesakademin malmo
frontning flashback
arbetsförmedlingen falun telefon
jobb i stan
queensland transport moped licence

SweCRIS

kostnader för förnybar el kan denna el konkurrera ut fossila bränslen i transportsektorn och. REMISSVERSION MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 2021–2025. 3.


Zervant support
key themes in media theory

– Tio procent förnybara bränslen före 2020 - Transportnytt

Transportsektorns fossilfrihet uppskjuten? I fredags överlämnade Energimyndigheten till regeringen en ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” . Dokumentet har tagits fram i samarbete med fem andra myndigheter (Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen). Detta bör inledas omgående, absolut senast i slutet av 2021.